ἐπισκοπεῖτε

ἐπισκοπεῖτε
ἐπισκοπέω
look upon
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
ἐπισκοπέω
look upon
pres opt act 2nd pl
ἐπισκοπέω
look upon
pres ind act 2nd pl (attic epic)
ἐπισκοπέω
look upon
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
ἐπισκοπέω
look upon
pres opt act 2nd pl
ἐπισκοπέω
look upon
pres ind act 2nd pl (attic epic)
ἐπισκοπέω
look upon
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
ἐπισκοπέω
look upon
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”